جستجو

برنامه پنج ساله

برنامه پنج ساله

 1.  پياده سازي زيرساخت بليط الكترونيك و رديابي ناوگان اتوبوسراني شهر اهواز
 2. مطالعه و اجراي سيستم آنلاين تحت وب مناقصات و مزايده هاي شهرداري اهواز
 3. مطالعه، طراحي و پياده سازي سيستم جامع شهرسازي و املاك
 4. مطالعه و اجراي شبكه ارتباطي بي سيم جايگاه هاي شهرداري اهواز
 5. توسعه سيستم جامع مالي اداري  شهرداري اهواز
 6.   مطالعه طراحي و اجراي سيستم  جامع پروژه ها و پيمان هاي شهرداري اهواز
 7.   پياده سازي سيستم مكانيزه حسابداري تعهدي شهرداري اهواز
 8. شهرداري اهواز مطالعه، طراحي و اجراي زيرساخت شبكه فيبر نوري
 9. برگزاري آموزش هاي نوين الكترونيك ( دوره هاي شهروند الكترونيك )
 10. مطالعه، سازماندهي  و انجام  مميزي شهر اهواز
 11. مطالعه، طراحي و اجراي سسيستم جامع درآمد
 12.   مطالعه، طراحي و اجراي  سيستم مكانيزه مديريت آسفالت شهرداري اهواز
 13. مطالعه، طراحي و اجراي سيستم WebGIS شهر اهواز
 14. مطالعه، طراحی و اجرای سامانه دورکاری کارکنان شهرداری
 15. مطالعه، طراحی و اجرای سامانه دورکاری کارکنان شهرداریمطالعه، طراحی و اجرای سامانه دورکاری کارکنان شهرداری
 16. مطالعه، طراحي و اجراي سيستم جامع مديريت عمران شهر
 17.   طراحي و پياده سازي درگاه الكترونيك شهرداري
 18.   ايجاد و توسعه سامانه هاي اخذ عوارض
 19.   ايجاد و توسعه دفاتر خدمات الكترونيك شهر
 20. مطالعه و اجراي فاز نخست طرح جامع امنيت فضاي تبادل اطلاعات
 21.   مطالعه، طراحي و اجراي سيستم جامع بازرسي و نظارت
 22.   مطالعه، طراحي و اجراي سيستم جامع حقوقي و قوانين
 23.   ویدئوکنفرانس طراحي،  پياده سازي و توسعه سرويس
 24. مطالعه، طراحي و اجراي مركز داده هاي شهرداري
 25. سامانه مديريت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل و خدمات شهري
 26. مطالعه، طراحي و اجراي سيستم جامع اطلاعات جغرافيايي
 27. مطالعه، بهسازي و توسعه شبكه هاي محلي اكتيو و پسيو شهرداري
 28. پياده سازي و استقرار سيستم اتوماسيون اداري مجموعه شهرداري اهواز
 29. طراحي و اجراي سيستم شناسايي، تفكيك و وصول  الكترونيك درآمد
 30. ايجاد سامانه مركزي خدمات اينترنت  با پهناي باند 16 مگابيت
 31. مطالعه، طراحي و اجراي يكپارچه جايگاه اينترنتي شهرداري اهواز،  مناطق هشتگانه و سازمان هاي وابسته
 32. ايجاد سيستم جامع ذخيره سازي اطلاعات شهرداري اهواز
 33. انجام مطالعات و اجراي طرح شبكه فيبر نوري ارتباطي جايگاه هاي شهرداري
 34. طراحي و اجراي سامانه هاي پيام كوتاه شهرداري اهواز
 35. خريد و توسعه سخت افزارهاي مورد نياز كاربران
 36. اجراي آموزش هاي ضمن خدمت، كارگاههاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي و مورد نياز مجموعه شهرداري
 37. مطالعه، طراحي و پياده سازي با نك اطلاعات املاك شهر اهواز
 38. توسعه و استقرار سيستم جامع قراردادها و پيمانكاران شهرداري
 39. مطالعه، طراحي و ايجاد بايگاني الكترونيك اسناد شهرداري
 40. مطالعه و اجراي سامانه استقرار ايزو شهرداري
 41. مطالعه، طراحی و اجرای تورهای مجازی شهر اهواز
 42. مطالعه، طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت فایلها (Web Drive)
 43. مطالعه، طراحی و اجرای سامانه آنلاین برگزاری جلسات و سمینارها
 44. ارائه خدمات میزبانی (Hosting) سایت های اینترنتی دستگاه های اجرایی استان و بخش خصوصی
 45. مطالعه، طراحی و اجرای سامانه راهنمای الکترونیکی خدمات شهرداری ویژه شهروندان و مراجعه کنندگان