جستجو

معرفی رییس

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام: سیدمحمد

نام خانوادگی: پژوهیده

سوابق تحصیلی:

 • مهندسی برق مقطع کارشناسی
 • مهندسی صنایع گرایش فناوری و نوآوری مقطع کارشناس ارشد

سوابق  مدیریتی:

 • معاونت حفاظت IT شهرداری اهواز
 • مشاور سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز
 • نماینده شهرداری  اهواز در حوزه خدمات الکترونیک بانک شهر
 • عضو کارگروه شهر هوشمند استانداری
 • عضو کمیته یکپارچگی مدیریت شهری کمیسیون فاوا کلانشهر های کشور

 سوابق علمی:

 • گذراندن دوره IT سطح یک
 • گذراندن دوره IT سطح دو
 • گذراندن دوره تخصصی ISMS امنیت و اطلاعات
 • گذراندن دوره اصول امنیتی شبکه
 • گذراندن دوره شناخت راهها و روش های نوین
 • گذراندن دوره  +NETWORK مقدمات شبکه
 • گذراندن دوره CCNA
 • گذراندن دوره تخصصی CEH هک و نفوذ پذیری
 • گذراندن دوره تخصصی LPIC1 سیستم عامل لینوکس
 • گذراندن دوره تخصصی PWK تست نفوذ
 • گذراندن دوره تخصصی حمل و نقل هوشمند
 • گذراندن دوره تخصصی GENETEC
 • گذراندن دوره تخصصی شهر هوشمند
 • گذراندن دوره تخصصی مدیریت سیستم های هوشمند
 • گذراندن دوره تخصصی اینترنت اشیاء
 • گذراندن دوره تخصصی امنیت فناوری اطلاعات
 • درحال گذراندن دوره تخصصی مدیریت پروژه و فرآیندها در حوزه IT بنام ITIL

 
آثار علمی:

 • طرح برنامه پنج ساله حوزه ICT شهرداری ( مقاله )
 • تجزیه و تحلیل و طراحی نظام پرداخت شهرداری کلانشهر اهواز (کتابچه )