جستجو

اداره مالی و اقتصادی

رییس اداره مالی و اقتصادی

نام: احمد

نام خانوادگی: توفیقی

 

سوابق اجرایی

  • مدیر مالی و ذیحساب سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز از تاریخ ۵ فروردین ۱۳۷۲ لغایت ۱۸ مهر ۱۳۷۲
  • مدیر مالی و ذیحساب سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز از تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۲ لغایت ۱۸ فروردین ۱۳۷۷
  • مدیر مالی و ذیحساب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از تاریخ ۱ اردیبهشت۱۳۸۲ لغایت ۱ بهمن ۱۳۸۹
  • مدیر مالی سازمان زیباسازی شهرداری اهواز از تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۹ لغایت ۷ مهر ۱۳۹۱
  • مدیر مالی سازمان فاوا شهرداری اهواز از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۱ لغایت تاکنون