جستجو

اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

نام: جمشید

نام خانوادگی: طهماسبی

سوابق اجرایی:

 • مسئول حقوق و دستمزد 17 سال
 • مسئول کارتکس شهرداری شوشتر 8 سال
 • بودجه نویس 18 سال که 6 سال کارشناس تنظم کننده و 12 سال مدیر تهیه و تنظیم بودجه
 • حسابدار، مسئول حسابداری 12 سال و مدیرمالی شهرداری شوشتر 2 سال
 • مسئول واحد درآمد شهرداری شوشتر 2 سال
 • مدیرعامل تعاونی مسکن شماره 2 کارگران شهرداری شوشتر 3 سال
 • رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن شماره 2 کارگران شهرداری شوشتر 3 سال
 • مسئول پیگیری  و رابط شکایات مردمی و نماینده شهرداری شوشتر در سازمان بازرسی استان 4 سال
 • مسئول واحد کامپیوتر شهرداری شوشتر 17 سال
 • مدیر اجرایی و راه اندازی اتوماسیون اداری تحت ویندوز (شهرداری شوشتر) در سال های 84 و 85
 • مدیر اجرایی راه اندازی سیستم تاکسیرانی (شهرداری شوشتر) در سال 1386
 • مدیر اجرایی راه اندازی سیستم آتش نشانی (شهرداری شوشتر) در سال 1386
 • مدیر اجرایی راه اندازی اتوماسیون اداری تحت وب (شهرداری شوشتر) در سال 1387
 • مدیر اجرایی راه اندازی سیستم جامع و یکپارچه شهرسازی (شهرداری شوشتر) از سال 88 تا سال 90
 • مدیر اجرایی راه اندازی پروژه سیستم یکپارچه مالی و اداری شامل (حسابداری، بودجه، خزانه داری، انبار، املاک، اموال، تدارکات کارپردازی، پرسنلی، حقوق و دستمزد شهرداری شوشتر) از سال 90 تا سال 92
 • کارشناس حسابرسی (مجامع حسابرسی) شهرداری اهواز از فروردین 93 تا فروردین 1394
 • معاون برنامه ریزی و برون سپاری سازمان فاوا از اردیبهشت 1394 تا کنون