جستجو

فرهنگ سرا

 
معرفی فرهنگ سرا

معرفي فرهنگسراي فناوری اطلاعات


 فرهنگ‌سراي فناوری اطلاعات فعاليت خود را زير نظر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداري اهواز آغاز می نماید. اين فرهنگ‌سرا با وسعت 1240 متر مربع داراي 2 طبقه می باشد.

آدرس فرهنگسرا :
ضلع  شرقی   میدان کارگر