جستجو
 
خلاصه پروژه

نصب و راه اندازی سیستم  جامع ویکپارچه اتوماسیون اداری

 • امكان تعريف انواع نامه مانند: فاكس، پيش نويس، پيام و ...
 • امكان تعريف انواع طبقه بندي وارجعيت نامه مانند: عادي، محرمانه، سري و ...
 • امكان تعريف بايگاني هاي شخصي مختلف بر اساس موضوع
 • امكان بايگاني به صورت دائم، موقت و شخصي
 • امكان تعريف کلاسمانهاي مختلف
 • امكان ارسال نامه و پيوستهاي آن به چند كاربر به صورت همزمان
 • امكان تعريف دستورات ارجاعي ثابت جهت استفاده در زمان ارجاع
 • امكان تعريف سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف
 • امكان تعريف چارت سازمان
 • امكان تعريف گروههاي طرف مكاتبه و تخصيص كاركنان با واحدهاي سازماني به اين گروه ها (اين امكان براي تسهيل در مكاتبات استفاده مي شود)
 • امكان  دسترسي آسان به نامه در سالهاي مختلف
 • امكان شماره گذاري وارده و صادره به صورت خودكار
 • امكان ثبت مشخصات كاربران مانند آدرس پستي، آدرس پست الكترونيك، تلفن و ...
 • امكان استفاده از ويرايشگر MS Word,wordpad   و .... ديگر ويرايشگرهاي مشابه
 • امكان استفاده از كليه داكيومنت اسكنرهاي موجود جهت ورود و ثبت مكاتبات
 • امكان ايجاد كاربران مختلف و تعيين سطوح دسترسي و عمليتهاي مجاز
 • امكان تهيه كپي هاي پشتيبان از سيستم
 • امكان بازسازي سيستم در صورت بروز اشكال
 • کنترل نگهداري و امنيت اطلاعات در سطوح مختلف
 • کنترل امنيت در سطح سيستم عامل
 • حفاظت اطلاعات در سطح پايگاه داده 
منوی اصلی