جستجو

معاونت نرم افزار و خدمات الکترونیکی

معاون نرم افزار و خدمات الکترونیکی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: گودرزی

متولد: ۱۳۴۵

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی آمار

سوابق اجرایی:

  • از ابتدای سال ۱۳۷۷ لغایت سال ۱۳۸۴ بمدت  ۸ سال به عنوان معاون  فنی و پشتیبانی سازمان
  • از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا کنون در پست معاون آمار و مهندسی اطلاعات سازمان
  • تحلیل و برنامه نویسی بیش از  ۲۰ ( بیست ) نرم افزار کاربردی شهرداری ها در محیط رایانه ای Dos     با نرم افزار Foxpro
  • تحلیل و برنامه نویسی بیش از  ۷ ( هفت  ) نرم افزار کاربردی شهرداری ها در محیط رایانه ای Windows     با نرم افزار VB6   و نرم افزار مدیریت بانکهای اطلاعاتی  SQL  
  • مدیر پروژه ICT Master Plan   شهرداری اهواز
  • ناظر ارشد پروژه ممیزی املاک شهر های اهواز ، eشوشتر  و لالی
  • مسئول تهیه و تدوین اولین فرم های آماری  )پویا  (در شهرداری اهواز
  • مسئول تهیه و تدوین اولین آمارنامه شهرداری اهواز
  • مسئول پروژه  پیاده سازی  پرداخت غیر حضوری ( الکترونیکی ) عوارض شهرداری اهواز  بر اساس شناسه قبض و شناسه پرداخت