جستجو
 
سوابق کاری معاون فنی و عملیات

سابقه کاری :
                     12سال سابقه کاری در سازمان کامپيوتر شهرداری اهواز
سمت های قبلی :
                     مدير واحد سخت افزار
                     مدير واحد شبکه
سمت فعلی :
               معاون فنی و عمليات