جستجو

معاونت شبکه و مرکز داده

معاون شبکه و مرکز داده

نام: ایمان

نام خانوادگی: علیزاده

متولد: ۱۳۵۲

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی کامپیوتر سخت افزار

 

سوابق اجرایی:

  • مدير واحد سخت افزار
  • مدير واحد شبکه